menu

Tommy Berthel.

- Taler.

Tommy Berthel er Afdelingsleder i Bravida Danmark – for den afdeling, som arbejder indenfor Energi og Klima. Bravida Danmark er en af de store aktører i Danmark på tekniske installationer – herunder drift og vedligehold. Der er fokus på en effektiv klimaoptimal drift, som også er baseret på indsamling af data og styring af bygningers energiforbrug, og som dermed bidrager positivt til at opfylde kundernes klimamål. Tommy Berthel arbejder med udvikling af forretningsmodeller i forhold til digitalisering og bæredygtighed.

Til sessionen bidrager Tommy med erfaringer og løsninger i forhold til at kombinere forskellige digitale løsninger – og med fokus på sparring med bygningsejere om hvor der mest fordelagtigt kan sættes ind. Der er behov for, at installationer og eksisterende systemer kan kommunikere på tværs for, at opnå at kunne realisere de potentialer der er indenfor datastyret drift – med henblik på fx minimering af forbrug og fx klassificering af en bygnings energimærke samt bidrag til et CO2 regnskab.