menu

Tom Vile Jensen

- Paneldeltager.

Tom Vile Jensen er underdirektør for Klima, Solvens og Skat i Forsikring & Pension. Branchen investerer 4.000 mia. kr. på danskernes vegne og har committed sig til betydelige grønne investeringer i både ind- og udland. Han vil sætte fokus, hvordan samfundet kan få endnu flere pensionskroner i spil, når det gælder vind, sol, power-to-x, grønne virksomheder og omstillingen af resten af dansk erhvervsliv. En af hans kernebudskaber er, at vi skal blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af det offentlige, virksomhederne og investorer.