menu

Rasmus Lund Jensen

- Taler.

Forskningen på Institut for Byggeri, By og Miljø leverer viden og løsninger til forbedring af byggeriet og det byggede miljø i et helhedsorienteret perspektiv, der kombinerer viden om brugere, bygning, by, miljø, anlæg og infrastruktur. Forskning sker både nationalt og internationalt i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner inden for bygge- og anlægssektoren.  

På denne session vil Rasmus Lund Jensen, Lektor ved AAU BUILD fortælle, hvilke trends forskningen ser inden for emnet og hvad der arbejdes med af nye tiltag ift at benytte teknologi til at gøre bygninger mere bæredygtige – hvor sker de største ændringer ift. at bruge digitalisering til at skabe mere bæredygtighed i bygninger og hvilke teknologier vinder indpas.