menu

Peter Thoft Knudsen

- Taler.

Peter Thoft Knudsen er ansvarlig for forretningsudvikling og salg for Aker Carbon Capture’s nyligt oprettede kontor i Danmark. Peter er uddannet civilingeniør fra DTU og har arbejdet det meste af sin karriere indenfor energi og miljøsektoren i ind- og udland. Specielt missionen om at sikre ren luft har været en gennemgående aktivitet. Peter har arbejdet hos bl.a FLS, Vattenfall og Topsøe.  Peter har ligeledes arbejdet med PtX.

 

Aker Carbon Capture leverer i dag en gennemafprøvet aminteknologi til at fange CO2 fra forskellige industrielle processer. Indlægget vil fokusere på den innovative forretningsmodel Carbon Capture as a Service, hvor ACC tager ansvaret for hele CCS værdikæden. Endvidere berøres vigtigheden af at fangstteknologien har et stærkt HSE fokus for undgå negative miljøkonsekvenser i omgivelserne. ACC har ligedes fokus på  skalerbarhed for at bringe de fremtidige omkostninger til CCS ned.