menu

Peter Munk

- Taler.

Peter er Bygningschef ved Aalborg Kommune - AK Bygninger. 

Peter vil bl.a. komme ind på hvis Aalborg Kommune skulle anvende flere biobaserede byggematerialer i vores bygninger – hvilke produkter vil det så være mest oplagt at begynde med? – og hvilke udfordringer skal de, som bygherre og - ejer være opmærksomme på? Samt hvilke klimamæssige gevinster vil det kunne give os som kommune og vil produkterne være konkurrencedygtige eller vil det betyde øgede omkostninger?