menu

Per Heiselberg

- Paneldeltager.

Rådsmedlem af det uafhængige rådgivende ekspertorgan Klimarådet. 
Rådet er sammensat af eksperter med et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet.

Som repræsentant fra Klimarådet vil Per Heiselberg - med udgangspunkt i Klimarådets anbefalinger - bl.a. komme med indspark til vejen mod 70 procent reduktion af CO2 udledning i 2030. Han vil ligeledes komme med input til hvilke prioriteringer det vil indebære, samt hvilke muligheder det vil medbringe at nå 70%-målet.