menu

Paw Mortensen

- Taler.

Paw Mortensen er medstifter af virksomheden Heatflow ApS, som udvikler højeffektiv elektronikkøling der reducerer strømforbruget og gør det langt mere attraktivt at udnytte spildvarmen til f.eks. fjernvarme. 

Paw har mange års erfaring med innovation og kommercialisering af energiteknologi og er i dag også tilknyttet AAU Innovation som strategisk rådgiver hvor han supporterer forskerne med at udvikle projekter. 

På konferencen vil Paw fortælle om Heatflow’s serverkøling teknologi til Datacentre som senere på året bliver demonstreret i et stort Europæisk projekt ”Life4HeatRecovery” og udviklingen af en høj effektiv Thermosiphon kondensator som de har udviklet i samarbejde med R&R Consult, AAU Energy og ECD.