menu

Ole Green

- Taler.

Ole Green er stifter og medejer af virksomheden AgroIntelli, som udvikler og sælger selvkørende markrobotter til erstatning for de store, tunge traktorer i markbruget. AgroIntellis Robotti-platform integrerer automatisering og intelligent opsamling og anvendelse af data til en samlet løsning, der gør landbrugsproduktionen mere miljø- og klimavenlig samtidig med at omkostningerne reduceres.

Ole har 20 års erfaring med forskning og udvikling og er i dag tilknyttet Aarhus Universitet som Associate Professor. Ole Green vil fortælle om perspektiverne for en udnyttelse af data i forbindelse med markbruget, herunder potentialerne for et lavere CO2-aftryk fra planteproduktionen.