menu

Mads Frimann Olsen

- Taler.

Mads Frimann Olsen er ansat som Klimapartner i Hedeselskabet og han har ansvaret for selskabets strategiske partnerskaber med virksomheder, vandforsyningsselskaber, fonde mv. som gerne vil rejse skov.  

Mads Frimann Olsen vil bl.a. tale om etablering af klimaskov på de rigtige arealer, kan komme til at spille en vigtig rolle for at nå klimamålene i Danmark. Klimaskove bidrager til optagelse og lagring af CO2 samtidig med at der produceres tømmer til bæredygtigt og klimavenligt byggeri, hvor kulstof lagres i bygninger og inventar. Skoven er også et vigtigt levested for planter, insekter og dyr - derudover er træerne samtidig gode til at sikre kvaliteten af det drikkevand, som er i jorden under dem.