menu

Mads Friis Jensen

- Taler.

Mads Friis Jensen er kommerciel chef og medstifter hos virksomheden Blue World Technologies, der udvikler og fremstiller metanol brændselsceller og som netop nu er i færd med at bygge Europas største brændselscellefabrik på Aalborg Havn. Formålet bag byggeriet er at producere konkurrencedygtig brændselscelleteknologi til stationære, mobile og maritime applikationer.

Til sessionen Hvilken rolle spiller grønne Power-to-x brændstoffer i den tunge vejtransport? vil Mads Friis Jensen præsentere hvordan en metanol transportplatform med brændselsceller og metanolen kan være et grønt alternativ til fossilt brændstof og derved belyse mulighederne for dekarbonisering af den tunge vejtransport med Power-To-X og høj-temperatur PEM brændselsceller.