menu

Kim Behnke

- Taler.

Kim Behnke er udviklingschef hos Dansk Fjernvarme. Til NET ZERO pathways repræsenterer han således fjernvarmesektoren, som netop nu er i gang med en omfattende digitalisering for at optimere driften af den samfundsvitale energi-infrastruktur.

Til sessionen Hvordan gør vi data grønnere? vil Kim understrege at grøn omstilling og den nødvendige sektorkobling, samt generel effektivisering har digitalisering som forudsætning. Hertil vil han lægge vægt på hvor vigtigt tæt samarbejde og udveksling af data mellem energisystemerne er for en elektrificering af fjernvarmen, som både elproducent og størst elforbruger i Danmark. I denne forbindelse vil han samtidig belyse betydningen af datasikkerhed og hindring af cyberangreb i forbindelse med digitaliseringen af fjernvarmesektoren.