menu

Jan Dalsgård Johannesen

- Taler.

Jan Dalsgård Johannesen er Senior Sustainability Manager i Arla Foods og desuden bestyrelsesmedlem i Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP). Jan er en af arkitekterne bag Arlas ambitiøse klimastrategi, som har det langsigtede mål at kunne levere klimaneutrale mejeriprodukter. Det er en kæmpe udfordring, når man arbejder med biologiske systemer og mange kilder til klimagasser, herunder metan fra køernes fordøjelse.

Arla arbejder intensivt på at reducere klimaaftrykket på sine produkter og er konstant på jagt efter nye teknologier og metoder, som kan nedbringe drivhusgasudledningen i hele værdikæden fra gård til forbruger.