menu

Jakob Bisgaard.

- Taler.

Jakob Bisgaard, Vicedirektør for Klima og Miljø i Aalborg Kommune.

Jakob vil bl.a. komme ind på Aalborg Kommunes forskellige initiativer på rejsen mod det klimaneutrale samfund. Her kan der f.eks. nævnes Klimaalliancen, der er etableret for at understøtte den ambitiøse, grønne omstilling i Aalborg Kommune, og skal facilitere forpligtende partnerskaber med virksomheder og det civile samfund. Arbejdet i Klimaalliancen bygger på klimakortlægningerne i DK2020, som netop er kommunens lokale klimahandlingsplan.

Jakob vil også sætte fokus på Aalborg Kommunes første Verdensmålsstrategi, der er fortsættelse og en emnemæssig udvidelse af det arbejde, der hidtil har været tilrettelagt i Kommunens Bæredygtighedsstrategi. I Verdensmålsstrategien rettes fokus mod områderne klima, ressourcer, ulighed samt biodiversitet.