menu

Henrik Lund Stærmose

- Taler.

Neogrids energiløsninger kan via en cloudbaseret dataindsamling fra sensorer i bygninger give en mere energieffektiv styring af både parcelhuse og større bygninger som lejlighedskomplekser o.l. Neogrids produkter inkluderer en automatiseret, avanceret analyse, som er i stand til at forudsige energiforbrug og fleksibilitet, baseret på individuel bygningsmodellering. 

Henrik Lund Stærmose, Direktør for Neogrid Technologies, fortæller om hvordan Neogrids løsninger giver mulighed for intelligent energistyring af bygningers varmeforbrug samt databaseret drift af bygninger. Henrik giver også et indblik i, hvad han oplever at markedet efterspørger og giver konkrete eksempler på kundecases og de besparelser Neogrids løsninger har givet.