menu

Henrik Gudmundsson

- Taler.

Henrik Gudmundsson har siden 2016 været ansat som seniorkonsulent i CONCITO, Danmarks grønne tænketank, hvor han er tilknyttet programmet Fremtidens Mobilitet. Henrik er uddannet miljøplanlægger, har en Ph.d. grad fra CBS, og er tidligere seniorforsker ved DTU Transport og Danmarks Miljøundersøgelser. Desuden har han arbejdet som embedsmand I Miljøstyrelsen og Planstyrelsen. I CONCITO har Henrik blandt andet beskæftiget sig med kommunale klimaplaner i DK2020 projektet og med grøn omstilling af godstransport og byens logistik.

Til NET ZERO pathways vil Henrik belyse hvordan kan man dekarbonisere transportsektoren i forbindelse med breakout-sessionen Hvilken rolle spiller grønne power-to-x brændstoffer i den tunge vejtransport?.