menu

Christian Fundby Schou.

Taler.

Christian Fundby Schou kommer fra DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvor han er leder af Produktdesign og Markedsadgang. DBI har en strategisk indsats rettet imod at styrke udviklingen af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer.

Målet er, at reducere brandtekniske barrierer og gøre det nemmere og mere effektivt for producenter at udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare byggevarer. Christian vil i debatten bidrage med input til hvordan der kan bruges flere biobaserede byggematerialer – og herunder hvordan de brandmæssige barrierer kan løses ved at tænke brand som designparameter.