Program

Til NET ZERO pathways kan du høre om regeringens overordnede retning for at nå de 70% CO2-reduktion. Denne retning vil undervejs blive vendt med forskellige aktører inden for bl.a. erhvervslivet, forskermiljøet, NGO’er, myndigheder m.fl. Desuden vil oplægsholderne og deltagernes input løbende bringes i spil på scenen.

Denne side opdateres løbende.