menu

Program

Kl. 8.30-9.30 – DØRENE ÅBNER 
Registrering, morgenmad ved buffet og udstilling 

Kl. 9.30-9.45 - ÅBNINGSTALE V. LENE ESPERSEN - BESTYRELSESFORMAND FOR GREEN HUB DENMARK 

Kl. 9.45-10.30 - MODERERET SAMTALE M. KLIMA-, ENERGI- OG FORSYNINGSMINISTER DAN JØRGENSEN (TBC) OG FORMAND FOR KLIMARÅDET PETER MØLLGAARD (TBC) 
Få en status på målsætningen om 70 % CO2-reduktion i 2030. Hvor vi står i dag? Når vi målsætningen? Bliv samtidig klogere på hvordan virksomhederne skal fokusere i fremtiden og hvordan regeringen vil sætte de politiske rammer, der får grøn omstilling, vækst, jobs og eksport til at gå op i en højere enhed. 

BREAKOUT SESSIONS

Kl. 10.40-12.10 - HVILKEN ROLLE SPILLER P2X BRÆNDSTOFFER SOM FREMTIDENS GRØNNE BRÆNDSTOF TIL TUNG VEJTRANSPORT?
 
Med denne session er MARLOG, Energy Cluster Denmark og Food & Bio Cluster gået sammen for at sætte fokus på, hvordan der igennem et stærkt sektorkoblingsarbejde kan skabes et marked for el og grønne brændstoffer til den tunge vejtransport, som i dag står for 25 % af den danske transportsektors samlede CO2 udledninger.
På sessionen kan man opleve indlæg fra blandt andre Henrik Gudmundsson fra CONCITO, som belyser hvordan man kan decarbonisere transportsektoren, Nature Energy og REintegrate som præsenterer, hvordan biogas og metanol kan være et grønt alternativ til brændstof og Everfuel A/S som vil fortælle om hvordan man etablerer
energiinfrastrukturen til grønne brint brændstoffer. Hør også om hvordan Volvo Trucks og Scania Danmark tænker grøn omstilling ind i nuværende og kommende lastbiler og hvordan REMA 1000 bruger biogas-lastbiler til at distribuere varer.

Kl. 10.40-11.30 - HVORDAN KAN BIOBASEREDE BYGGEMATERIALER GØRE BYGGEBRANCHEN MERE BÆREDYGTIG? 
Byggeriet i Danmark står i dag for næsten en tredjedel af landets samlede drivhusgasudledning. Træ og træbaserede produkter, herunder træfibre, er fornyelige ressourcer, og et øget brug af dette materiale i byggeriet kan bidrage til at reducere en bygnings CO2-aftryk betydeligt. På denne session sætter WE BUILD DENMARK og Food & Bio Cluster fokus på, hvordan samfundet i højere grad får implementeret biobaserede byggematerialer, som f.eks. træ ind i byggeriet og får sikret at det også bliver en god forretning for hele værdikæden. Med indlæg fra bl.a. Convert A/S og Hedeselskabet giver denne session inspiration til udvikling af forretningsmodeller for brug af biobaserede byggematerialer samt viden om hvordan vi sikrer forsyningskæden af træ og udnyttelsen af træ samt diverse restprodukter og restbiomasser fra bl.a. landbruget i byggeriet.  

Kl. 11.30-12.00 – Oplæg på Speaker’s Corner (TBC)/Besøg udstillingen  
 
Kl. 12.00-13.00 – Frokost  
 
Kl. 13.00-13.50 – HVORDAN KAN BIOBASEREDE BYGGEMATERIALER GØRE BYGGEBRANCHEN MERE BÆREDYGTIG? (fortsat) 
Der findes allerede nu gode cases på bæredygtige byggerier, der sætter de biobaserede materialers egenskaber i spil, såsom sikring af et bedre indeklima, CO2-lagring og øget genanvendelsesmuligheder osv. Men for at skabe CO2-reduktioner i byggeriet, skal fordelene ved biobaserede materialer synliggøres og gøres tilgængelige, så de kan anvendesbredt i branchen. Her skal der være særligt fokus på at skabe incitament for bygherrerne til at bygge med biobaserede materialer. Bag sessionen står WE BUILD DENMARK og Food & Bio Cluster, som tager udgangspunkt i bygherrens perspektiv og deres indflydelse på resten af værdikæden. 

Kl. 13.00-13.50 – HVORDAN GØR VI DATA GRØNNERE? 
Datacentre er blevet vigtige ressourcer for samfundet, men de bruger el til drift af deres IT-udstyr og køling af deres servere. Bare ét stort datacenter har et elforbrug på op imod 4 pct. af det samlede danske elforbrug, og om 10 år forventes datacentre at have øget Danmarks elforbrug med hele 17 pct.  Med denne session sætter Energy Cluster Denmark og DigitalLead fokus på hvordan datacentrene kan bidrage til den grønne omstilling, bl.a. ved at omdanne overskudsvarme til nedkølings el og derved inddrage overskudsvarmen i den samlede forsyningskæde.

Kl. 13.50-14.20 – Oplæg på Speaker’s Corner (TBC)/Besøg udstillingen 

Kl. 14.20-15.15 – KAN FØDEVAREERHVERVET GØRES KLIMANEUTRALT? 
Landbrug- og fødevaresektoren bidrager væsentligt til eksportindtjeningen i Danmark og samtidig er sektoren ansvarlig for en stor del af landets samlede drivhusgasudledning. I aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 er fastsat et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65% i 2030. Dette mål kan ikke nås med kendte teknologier, så der er et stort behov for at udvikle nye løsninger, hvis den nuværende landbrugs- og fødevareproduktion skal opretholdes på nogenlunde samme niveau.  Løsningen er at samarbejde på tværs af sektorer for at nå klimamålene indenfor landbrug- og fødevaresektoren, hvorfor Food & Bio Cluster Denmark og DigitalLead står bag denne session. Sessionen vil bl.a. belyse potentialet i at bringe nye sensorteknologier i spil i landbruget og nyttiggøre de opsamlede data intelligent og på den måde bidrage til en mere klimaeffektiv landbrugsproduktion. På sessionen er det muligt at høre indlæg fra bl.a. Arla, Vestjyllands Andel og AgroIntelli og blive klogere på deres udfordringer ved den grønne omstilling og hvordan de vælger at løse dem.

Kl. 14.20-15.15 – HVORDAN KAN DIGITALISERING GØRE FREMTIDENS BYGNINGER MERE BÆREDYGTIGE?  
Bygninger står for ca. en tredjedel af Danmarks CO2 udledning. For at kunne opnå regeringens ambition om 70% CO2-reduktion skal der fokus på bygningsdrift og mulighederne i de nye digitale løsninger skal bringes i spil. På denne session sætter WE BUILD DENMARK og DigitalLead fokus på nye digitale løsninger i byggeriet, der både fremmer forretningspotentialet for danske virksomheder og samtidig bidrager med en betydelig effekt på CO2-udledningen. Med indlægsholdere fra Neogrid Technologies ApS, BUILD AAU og Bravida vil sessionen belyse, hvordan det er muligt at opnå en væsentlig bedre driftsøkonomi af bygninger gennem en øget anvendelse af digitale løsninger og intelligent styring baseret på data. Helt konkret har sessionen fokus på nye digitale løsninger (fx IoT, 5G, Blochchain, AI) som en forudsætning for en klimaneutral og bæredygtig bygningsdrift og -anvendelse.  

Kl. 15.25-16.30 – AFSLUTNING V. MODERATOR OG KEYNOTE SPEAKERS (TBN/TBC)

Standinfo og pris
Partnerne bag