menu

Energicertificeret software

Energicertificeret software præsenteret af DigitalLead og Energy Cluster.
Talere: Bent Thomsen og Pierre Bennorth
Lokation: Foyeren
Tidspunkt: 10.45-12.00

I dag forbruger IT næsten 10% af det globale energiforbrug og det forventes at dette energiforbrug kan stige til op mod 20% hvis der ikke gøres en effektiv indsats på at reducere dette. Der er gjort store landvindinger i form af energieffektivt hardware, både hvad angår små embedded systemer, mobiltelefoner, laptops og datacentre, men studier viser at der kan hentes endnu større energibesparelser, måske helt op til 50%, hvis software udvikles mere energi-optimalt.

Allerede i dag efterspørger softwarevirksomhedernes kunder software der er udviklet således at software udnytter den underliggende hardware så energi optimalt som muligt. Det er dog udfordrende at sikre at den udviklede software udnytter hardwaren energi optimalt og dermed også svært for software udviklere at synliggøre energieffekten af den udviklede software over for kunder og brugere af softwareprodukter.