menu

Kan fødevareerhvervet gøres klimaneutralt?

Kl. 14.20-15.15 – EUROPAHALLEN
KAN FØDEVAREERHVERVET GØRES KLIMANEUTRALT?
 
Landbrug- og fødevaresektoren bidrager væsentligt til eksportindtjeningen i Danmark og samtidig er sektoren ansvarlig for en stor del af landets samlede drivhusgasudledning. I aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 er fastsat et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65% i 2030. Dette mål kan ikke nås med kendte teknologier, så der er et stort behov for at udvikle nye løsninger, hvis den nuværende landbrugs- og fødevareproduktion skal opretholdes på nogenlunde samme niveau.  Løsningen er at samarbejde på tværs af sektorer for at nå klimamålene indenfor landbrug- og fødevaresektoren, hvorfor Food & Bio Cluster Denmark og DigitalLead står bag denne session. Sessionen vil bl.a. belyse potentialet i at bringe nye sensorteknologier i spil i landbruget og nyttiggøre de opsamlede data intelligent og på den måde bidrage til en mere klimaeffektiv landbrugsproduktion. På sessionen er det muligt at høre indlæg fra bl.a. Jan Dalsgård Johannesen fra Arla FoodsSteen Bitsch fra Vestjyllands Andel og Ole Green fra AgroIntelli og blive klogere på deres udfordringer ved den grønne omstilling og hvordan de vælger at løse dem.