menu

Hvordan kan digitalisering gøre fremtidens bygninger mere bæredygtige?

Kl. 14.20-15.15 – AALBORGHALLEN

HVORDAN KAN DIGITALISERING GØRE FREMTIDENS BYGNINGER MERE BÆREDYGTIGE?  
Bygninger står for ca. en tredjedel af Danmarks CO2 udledning. For at kunne opnå regeringens ambition om 70% CO2-reduktion skal der fokus på bygningsdrift og mulighederne i de nye digitale løsninger skal bringes i spil. På denne session sætter WE BUILD DENMARK og DigitalLead fokus på nye digitale løsninger i byggeriet, der både fremmer forretningspotentialet for danske virksomheder og samtidig bidrager med en betydelig effekt på CO2-udledningen. Henrik Lund Stærmose fra Neogrid Technologies ApSRasmus Lund Jensen fra AAU BUILD og Tommy Bertel fra Bravida vil sessionen belyse, hvordan det er muligt at opnå en væsentlig bedre driftsøkonomi af bygninger gennem en øget anvendelse af digitale løsninger og intelligent styring baseret på data. Helt konkret har sessionen fokus på nye digitale løsninger (fx IoT, 5G, Blochchain, AI) som en forudsætning for en klimaneutral og bæredygtig bygningsdrift og -anvendelse.