menu

Hvordan kan biobaserede byggematerialer gøre byggebranchen mere bæredygtig?


Kl. 10.40-11.30 - AALBORGHALLEN

HVORDAN KAN BIOBASEREDE BYGGEMATERIALER GØRE BYGGEBRANCHEN MERE BÆREDYGTIG? 
Byggeriet i Danmark står i dag for næsten en tredjedel af landets samlede drivhusgasudledning. Træ og træbaserede produkter, herunder træfibre, er fornyelige ressourcer, og et øget brug af dette materiale i byggeriet kan bidrage til at reducere en bygnings CO2-aftryk betydeligt. På denne session sætter WE BUILD DENMARK og Food & Bio Cluster fokus på, hvordan samfundet i højere grad får implementeret biobaserede byggematerialer, som f.eks. træ ind i byggeriet og får sikret at det også bliver en god forretning for hele værdikæden. Med indlæg fra bl.a. Flemming Hynkemejer fra Convert A/SMads Frimann Olsen fra Hedeselskabet, Kenny Holm fra Woodfiber og Lene Espersen fra Danske Arkitektsvirksomheder giver denne session inspiration til udvikling af forretningsmodeller for brug af biobaserede byggematerialer samt viden om hvordan vi sikrer forsyningskæden af træ og udnyttelsen af træ samt diverse restprodukter og restbiomasser fra bl.a. landbruget i byggeriet.