menu

Hvordan kan biobaserede byggematerialer gøre byggebranchen mere bæredygtig? (fortsat)

Kl. 13.00-13.50 – AALBORGHALLEN

HVORDAN KAN BIOBASEREDE BYGGEMATERIALER GØRE BYGGEBRANCHEN MERE BÆREDYGTIG? (fortsat) 
Der findes allerede nu gode cases på bæredygtige byggerier, der sætter de biobaserede materialers egenskaber i spil, såsom sikring af et bedre indeklima, CO2-lagring og øget genanvendelsesmuligheder osv. Men for at skabe CO2-reduktioner i byggeriet, skal fordelene ved biobaserede materialer synliggøres og gøres tilgængelige, så de kan anvendesbredt i branchen. Her skal der være særligt fokus på at skabe incitament for bygherrerne til at bygge med biobaserede materialer. Bag sessionen står WE BUILD DENMARK og Food & Bio Cluster, som tager udgangspunkt i bygherrens perspektiv og deres indflydelse på resten af værdikæden. Her kan du bl.a. høre Anders Mølgaard fra BurntWoodMads Skalborg Simonsen fra ScandiByg, Christian Fundby Skou fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Peter Munk fra Aalborg Kommune. Sessionen er modereret af Christina Grann Myrdal, Chef for Bæredygtighed ved WE BUILD DENMARK.