menu

Hvilke omkostninger er der forbundet med rejsen mod det klimaneutrale samfund, hvilke midler er der i spil og hvordan kan disse aktiveres?

Kl. 15.25-16.45 – EUROPAHALLEN
HVILKE OMKOSTNINGER ER FORBUNDET MED REJSEN MOD DET KLIMANEUTRALE SAMFUND, HVILKE MIDLER ER DER I SPIL OG HVORDAN KAN DISSE AKTIVERES?

Der findes flere veje, løsninger og muligheder i klimaindsatsen, men hvordan kommer vi videre nu? Paneldeltagerne giver deres bud på hvordan virksomheder og andre aktører tager ansvar og bedst skyder deres indsats i gang. Der er fokus på forretningsmulighederne i den grønne omstilling – og hvor kan klimaindsatsen give ny forretning og hvad kræver det videre frem? – fx af økonomiske hjælp og hvilke investeringer er de rette? Pensionsselskaberne har som følge af COP 26 forpligtet sig til at bringe deres midler i spil i en klimaindsats.

I denne sidste session kommer panelet til at diskutere de fremtidige muligheder, og hvad det kræver i forhold til fælles ansvar og forpligtelse? Ekspertpanelet bestående af bl.a. Professor og forfatter Steen Hildebrandt, Underdirektør Tom Vile Jensen fra Forsikring & Pension, Vice President Libbe Skovgaard-Petersen fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Vicedirektør for Klima og Miljø i Aalborg Kommune Jakob Bisgaard mødes i en modereret samtale med spørgsmål fra salen.