menu

Danske initiativer med CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage)

Kl. 13.00-14.20 - RADIOSALEN

DANSKE INITIATIVER MED CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage)

Behovet for CO2 klima gas reduktioner til og i atmosfæren er uomtvisteligt, men det kræver store investeringer i innovative teknologiske løsninger. Hvordan får vi i Danmark etableret CO2 fangst af emissioner fra punktkilder, opsamlet CO2, transporteret og lagret den i undergrunden og/eller anvendt den i nye e-brændstoffer sammen med en brintkilde.

Omkostningerne for CO2 fangst og lagring bliver høj, så hvordan kan det indgå i forretningsmodellerne og den international konkurrence i den grønne omstilling. 5 områder i Danmark har et punktkilde potentiale på 6,5 Mio ton CO2 i 2040, hvor kilder i Aalborg området udgør en væsentlig del af emissionerne. Til at adressere udfordringerne og mulighederne på dette område, kan du møde: 

  • Det nordjyske – CCUS - Fyrtårnsprojekt v/ Michael Stie Laugesen, Projektchef, Green Hub Denmark
  • Power-to-X & CCUS: En introduktion til de nye Innomissions v/ Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark
  • Projekt: GreenSand - Part of building the CCUS value chain in Denmark v/ Søren Reinhold Poulsen, Project Lead, Project Greensand, INEOS
  • CC ved Aalborg Portland v/ Michael Lundgaard Thomsen, Direktør, Aalborg Portland
  • Aker Carbon Capture solutions v/ Peter Thoft Knudsen, Salgsdirektør, Danmark, Aker
  • Cryogenic Carbon Capture Technology v/ (TBA) Department of Energy, Aalborg Universitet