menu

NET ZERO pathways - Mødestedet for grønne forretningsmuligheder

Mandag 30. september 2024 åbnes dørene endnu en gang til NET ZERO pathways i Aalborg Kongres & Kultur Center – Konferencen, der stiller skarpt på hvordan den grønne omstilling, forretning og sektorkobling kan gå hånd i hånd.

Bag eventet står Aalborg Kongres & Kultur Center, Green Hub Denmark og flere af Danmarks grønne erhvervsklynger: DigitalLead, Energy Cluster Denmark, Food & Bio Cluster, CLEAN og WE BUILD DENMARK. Alle med et ønske om at vise mulighederne for tværgående samarbejder og forretningsmodeller i forbindelse med den grønne omstilling, der bidrager til at nå den danske målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030.

Til NET ZERO pathways 2022 - Mødestedet for grønne forretningsmuligheder kunne man bl.a. opleve hvordan Energy Cluster Denmark, MARLOG og Food & Bio Cluster i fællesskab satte fokus på hvordan CO2-udledning ift. tung vejtransport nedsættes gennem P2X brændstoffer. WE BUILD DENMARK og Food & Bio Cluster gik sammen om en session, der belyste muligheder for et øget brug af biobaseret byggematerialer inden for byggebranchen og viser hvordan bygherrerne kan skabe nye bæredygtige forretningsmodeller, der aktiverer hele værdikæden og nedsætter udledning inden for byggeriet. DigitalLead og Food & Bio Cluster satte desuden spotlys på hvordan fødevareerhvervet kan gøre klimaneutralt, og DigitalLead og Energy Cluster Denmark stillede skarpt på, hvordan datacentre kan blive grønnere. 

Med NET ZERO pathways er det ambitionen at skabe et forum, hvor folk kan blive inspireret og klædt på til handling, hvor man kan diskutere, møde ligesindede og gå derfra med samarbejdsmuligheder på tværs af erhverv med udgangspunkt i den grønne omstilling. Hele dagen vil det derfor være muligt at besøge konferencens udstillingsdel og komme i dialog med 30-40 udstillere og høre mere om hvordan de har tilpasset deres forretning og organisation efter den grønne omstilling, og hvordan de tilbyder hjælp til andre om at gøre det samme. 

Kom og vær med til at sætte fokus på hvordan vi sammen kan være fælles om forandring og finde vejen til de grønne løsninger.