Udvalgte verdensmål

Til NET ZERO pathways fokuseres der på nedenstående verdensmål. Klik på hvert verdensmål for at læse mere om, hvad de enkelte mål kan indebære af emner. 

      

Ovenstående udvalgte verdensmål afspejler det regeringsgrundlag, som blev præsenteret i juni 2019, da den nuværende regering trådte i kraft. Her lægges der vægt på transport, energi, biodiversitet, plastik, drikkevand, økologi, madspild, grøn forskning og inddragelse af interessenter. Derudover afspejler udvælgelsen figuren nedenfor, hvor de kritiske mål, biosfæremålene, ligger nederst og danner platformen for at finde løsninger for de andre niveauer. Der er udvalgt et mål fra de resterende lag, verdensmål 7 fra samfundslaget, verdensmål 12 for økonomilaget og verdensmål 17 fungerer som overordnet paraply for de resterende mål.

(Billede lånt fra Azote Images for Stockholm Resilience Centre. Grafik af Jerker Lokrantz/Azote.)

Sidst, men ikke mindst, dækker de udvalgte mål et bredt spektrum af bæredygtighedsdebatten, og herunder ligger en stor del af de problemer, som Danmark står overfor på vej mod 70% CO2-reduktion i 2030. Samtidig, strækker disse mål sig på tværs af brancher og sektorer, hvilket understreger vigtigheden af, at de udfordringer, vi som land står overfor, løses i fællesskab/samarbejde.